Kesin ve Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler Listesi (Tüm Ülkeler)

  • Lise diploması aslı ve noterden tasdikli suret

  • Transkript : Lise not dökümü 1,2,3,4 dönemi yıl sonu notlarını gösteren belge ( Noter onaylı olmasına gerek yoktur. )

  • Sağlık Raporu : Devlet hastanelerinden veya aile hekimliğinden alınan, sağlık müdürlüğü onaylı resimli  ( Tek Dr. imzası yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur. )

  • Eliza Testi : Devlet hastanelerinden sağlık müdürlüğü onaylı resimli ( Noter onaylı olmasına gerek yoktur. )

  • Doğum Belgesi Formül A : Nüfus müdürlüğünden alınacak olan doğum belgesi ( Noter onaylı olmasına gerek yoktur. )

  • Fotoğraf : 7 Adet arka zemini beyaz vesikalık resim

  • Pasaport Sureti : Yeni pasaportların sadece resim olan sayfasının fotokopisi ( Apostile gerek yoktur. Pasaportunuzun bitiş tarihinin en az 5 yıllık olması önerilir. )

Dikkat edilmesi gereken konular :
    İşaretli evrakların apostilli olması gerekmektedir.